Βρεφικό Τμήμα

Από 10 μηνών-2 χρονών

Παιδαγωγικό πρόγραμμα και δραστηριότητες

  • Γλωσσικά (εκμάθηση ήχων, λέξεων, παρατηρητικότητα, κ.α.)
  • Αισθητηριακά (αφής, γεύσης, όσφρησης, όρασης, ακοής, παρατήρηση)
  • Συναισθηματικής ανάπτυξης
  • Κινητικά (γυμναστική, μουσικοκινητική,σωματογνωσία, χορός, κ.α.)
  • Νοητικά (παρατήρηση, βιωματικές εμπειρίες, κ.α.)
  • Μουσικά (εκμάθηση τραγουδιών, ακρόαση, κ.α.)
  • Παιδαγωγικό παιχνίδι (κύβοι, ηχηρά παιχνίδια, ενσφηνώματα, κ.α.)
  • Υγιεινή – Καθαριότητα
  • Φαγητό
  • Ύπνος
review-7
review-6
ειπαν για εμας 5
ειπαν για εμας 4
ειπαν για εμας 3
ειπαν για εμας 1
ειπαν για εμας 2