Προνήπιο-Νηπιαγωγείο

Από 4 χρονών-6 χρονών

Παιδαγωγικό πρόγραμμα και δραστηριότητες

 • Ομαδικά παιχνίδια
 • Παιδαγωγικές Ελεύθερα & κατευθυνόμενα δραστηριότητες
 • Ατομική δημιουργία
 • Πνευματικά ερεθίσματα
 • Κινητικές & ρυθμικές ασκήσεις
 • Αφηγήσεις/ παραμύθια, κ.ά.
 • Θεατρικά δρώμενα
 • Μουσικά δρώμενα
 • Δρώμενα κοινωνικής αγωγής/συναισθηματικής ανάπτυξης
 • Εικαστικά δρώμενα
 • Εκδρομές / Επισκέψεις
 • Αισθητηριακά δρώμενα/ απλά πειράματα φυσικής παρατήρησης
 • Δραστηριότητες αναδυόμενης γραφής, ανάγνωσης & μαθηματικής σκέψης
 • Δραστηριότητες πολιτιστικής προσέγγισης
 • Δραστηριότητες της αγωγής υγείας
 • Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Επαφή με τη Αγγλική Γλώσσα
 • Αθλητικές δραστηριότητες
review-7
review-6
ειπαν για εμας 5
ειπαν για εμας 4
ειπαν για εμας 3
ειπαν για εμας 1
ειπαν για εμας 2